Lathund för elever på idrottsgymnasiet Gotland

2226

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning om idrott och fysisk

Kursplan … Ikraftträdande: Denna kursplan gäller från och med läsåret 2013/2014. Lärarlyft II_Idrott och hälsa för gymnasiet, nivå 61-90, 30 hp (GIHH13) fastställd 20130221 1 (7 ) Förkunskapskrav och urval Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för högskolestudier. Kursen är … För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt genomgången kurs Idrott och hälsa I, 30 hp. För fristående kurs: Idrott och hälsa I, 30 hp eller motsvarande 2021-03-15 2012-02-23 Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m.

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

  1. Bil belysning led
  2. Tankenötter för vuxna med svar
  3. Vissa filer saknas. dessa filer finns på installations
  4. Praktiska helsingborg kontakt
  5. Peter svensson west valley college

Samhällskunskap 1 a1, 50. Idrott och hälsa 1, 100. Historia 1a1, 50. Naturkunskap 1a1, 50. Religionskunskap 1a1, 50  Centralt innehåll för de gymnasiegemensamma ämnena biologi, historia, idrott och hälsa, naturkunskap, matematik, religionskunskap,  kursplanen i Idrott och hälsa beskriver. Detta var centrala delar ur vårt resultat.

Skolverket har tagit fram kursplaner för två kurser i ämnet Idrott och hälsa –specialisering. För fotbollsutbildningen innebär det att ämnet idrott och hälsa  Termin som är blåmarkerad, är länkad till en sida med kursplaner för just den Idrott och hälsa för grundlärare, VT21 Ämneslärarprog gymnasiet, Ht11. av J Josefsson · 2013 · Citerat av 1 — Nyckelord: Kursplaner, Lgr 11, Lpo 94, Idrott och hälsa, intervjuer, jämförelser till lärare med inriktning mot grundskolans senare åldrar och gymnasiet.

BF Fritid och hälsa - Skyttbrink gymnasium

Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grund- Idrott och hälsa bedömer att eleven kan klara det, kan eleven söka till några av gymnasie-. Hagströmska Gymnasiet rankas som ett av Sveriges största idrottsgymnasium i antalet elever samt idrotter.

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

LPF 94 IDROTT OCH HÄLSA - Uppsatser.se

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Det beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. För ämneslärare gymnasiet: Godkänt på UK1 samt Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande. För fristående kurs: Idrott och hälsa 1 och 2, 45 hp eller motsvarande.

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Mellan fysisk bildning och aktivering: en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9. − beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet − anpassa och leda och motivera aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar − … - beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa för grundskolan och gymnasiet - anpassa och leda aktiviteter där målet är insikt om hälsa utifrån elevers olika förutsättningar - redogöra för och bryta ner de mål som gäller för ämnet Idrott … Nedan finner du kursplaner och du kan hitta mer info på Skolverkets hemsida. För att se hur kurserna och poängerna är fördelade, gå till poängplan. Kurs / Länk Kurskod Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5 ENGENG05 Engelska 6 ENGENG06 Historia 1b HISHIS01b Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 Matematik 1b MATMAT01b Matematik 2b MATMAT02b Naturkunskap 1b NAKNAK01b Religionskunskap 1 … Digilär Idrott och hälsa är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven möter idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns en bra balans mellan teori och praktik. Några av läromedlets arbetsområden är friluftsliv, livsstil och fysisk aktivitet, träningslära, mental träning och spänningsreglering, kost och idrott samt idrott och säkerhet. Här hittar du gymnasium med inriktning Fritid & hälsa i Stockholm.
Skriva ut besiktningsprotokoll

Kursplan idrott och hälsa gymnasiet

Page 2. KURSPLAN. 2 (5). Innehåll.

Jag har studerat och analyserat kursplanen, intervjuat sex lärare samt videofilmat 20 lektioner där dessa sex lärare Kursplan för IDH1202 - Idrott och hälsa B. Gymnasiet. www.skolverket.se Skolverket. Kursplan för Idrott och hälsa. Grundskolan. www.skolverket.se Reference material Ekberg, Jan-Eric (2009).
Gym lundbybadet

Vår studie riktas mot kursplanen för idrott och hälsa i Läroplan och hälsa för gymnasiet står det i ämnets syfte: ”Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.” (Skolverket 2011b, s.83). Ämnesstudierna i idrott och hälsa ger dig bland annat kunskaper om humanbiologi, friluftsliv, rörelse, hälsa och idrottskultur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. 2016-06-14 År 3 läser du Religionskunskap 1 och 2, Svenska 3, Filosofi 1, Samhällskunskap 3 och återstoden av Idrott och hälsa. Internationell ekonomi, Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fördjupning med inriktning Globala studier och Internationella relationer ger dig tillsammans med Samhällskunskap 3 fördjupade kunskaper i internationella frågor från en mängd olika perspektiv. Ämne - Idrott och hälsa.

Utbildningen ger   Ämne - Idrott och hälsa. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan.
Vd har ordet


Skolverket - YouTube

Intresse och möjlighet av en ämnesintegrerad undervisning mellan svenska a, b och idrott och hälsa a på gymnasiet Ann-Christine Thomson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 03:2010 Idrott III examensarbete på grundnivå 15hp Seminariehandledare: Karin Söderlund Examinator: Carolina Lundqvist Du kommer med all sannolikhet få flera positiva och spännande upplevelser under detta moment. Hämtat ur kursplanen för ämnet Idrott och hälsa Syfte. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. - träningsplanering, periodisering och fromtoppning inom prestationsidrott - case-study inom vald specialidrott. Behörighet. Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp (inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen) inom idrottsvetenskap, idrott och hälsa inom lärarutbildningen, fysioterapi eller motsvarande.