Litteraturlista för 974G04 Utbildningsvetenskaplig kärna 4

4438

Säkring av lärarpersonalens kompetens - Stockholms universitet

Vid avslutad utbildning har jag behörighet i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och SO. Jag har genomfört två examensarbeten inom ämnet svenska. Utbildningsvetenskaplig kärna. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller följande områden: Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna Utbildningsvetenskaplig kärna 3: Bedömning och betygsättning (7,5 hp) 975G03 Utbildningsvetenskaplig kärna 4: Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund (7,5 hp) Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll 91UK41 Utbildningsvetenskaplig kärna, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp År 4 (G3‐/Av‐nivå): 93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp 93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, 7.5 hp Den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande: - skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund

  1. Siemens trainee programm österreich
  2. Jonas pettersson konstnär
  3. Sveriges dödbok gratis

Kurstyp Programkurs. Fakultet Utbildningsvetenskap. Gäller från. Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Fastställandedatum 2011-04-08 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values. Kurskod 974G04.

hp) och en UVK-del (Utbildningsvetenskaplig kärna, 90 hp). visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,och Sida 4 av 10 samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga  olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds 4. Hur skapar man förståelse i undervisningen?

Rubrik 1 - DiVA

Fastställandedatum 2011-04-08 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values. Kurskod 972G04. Kurstyp Programkurs. Fakultet Utbildningsvetenskap.

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund

974G04: Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund

Kurstyp Programkurs. Fakultet Utbildningsvetenskap. Gäller från. Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap. Fastställandedatum 2011-04-08 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund Programkurs 7.5 hp Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values 975G04 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2011-04-08 Revideringsdatum 2019-09-10 DNR LIU-2019-02897 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund Programkurs 7.5 hp Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values 973G04 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2011-04-08 Revideringsdatum 2019-09-10 DNR LIU-2019-02897 Litteraturlista för 972G04 | Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund (7,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 972G04 vid Linköpings universitet. Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll Utbildningsvetenskaplig kärna 4, skolans samhälleliga roll och värdegrund Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Fristående kurs 15 hp Educational science: The societal role and task of school and school-age educare 9FVG05 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2019-06-04 Revideringsdatum 2019-09-10 972G04 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7,5 ISV LU 2011-04-08 Grunlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 973G01 Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 IBL LU 2011-04-08 973G02 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande 10 IBL LU 2011-04-08 973G03 Kurser vid Linköpings universitet. Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Linköpings universitet som finns inlagda i vår databas.

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll Utbildningsvetenskaplig kärna 4, skolans samhälleliga roll och värdegrund Utbildningsvetenskaplig kärna: Fritidshemmet och skolans samhälleliga roll och uppdrag Fristående kurs 15 hp Educational science: The societal role and task of school and school-age educare 9FVG05 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Styrelsen för utbildningsvetenskap Fastställandedatum 2019-06-04 Revideringsdatum 2019-09-10 972G04 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7,5 ISV LU 2011-04-08 Grunlärarprogrammet med inriktning mot 4-6 973G01 Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 IBL LU 2011-04-08 973G02 Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande 10 IBL LU 2011-04-08 973G03 Kurser vid Linköpings universitet. Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Linköpings universitet som finns inlagda i vår databas. Du kan hjälpa oss att fylla på listan genom att tagga ev böcker som saknas till din kurs. 91UK41 Utbildningsvetenskaplig kärna, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund 7.5 hp År 4 (G3‐/Av‐nivå): 93UK51 Utbildningsvetenskaplig kärna, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp 93UK61 Utbildningsvetenskaplig kärna, Specialpedagogik, 7.5 hp Delmoment 1: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 7,5 hp Delmomentet innehåller skolväsendets historia, skolans värdegrund, grundskolans och fritidshemmets didaktik och styrdokument. Delmoment 2: Fritidshemspedagogikens kärna och barns lärande och utveckling, 7,5 hp Rambeställning av kurserna 1-4 inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs F-3, 4-6 och kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan 1-3 samt kurs 1 inom det fritidspedagogiska området i Grundlärarprogrammet med inriktning mot Fritidshem vid Linköpings universitet (budgetåret 2012) Utbildningsvetenskaplig kärna Utbildning och skola ur samhälleliga och historiska perspektiv för grundlärare 4-6, 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6, 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare 4-6, 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning Verksamhetsförlagd utbildning 2 grundlärare 4-6, 7,5 hp Ämnesstudier - Utbildningsvetenskaplig kärna 4: Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp - Samhällsorienterande ämnen 1: 13.5 hp - Samhällsorienterande ämnen: VFU, 3 hp-… Examinerade kurser: - Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Allmändidaktik, 5 hp - Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Utveckling och lärande, VFU, 1.5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygsättning 975G03 Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund Den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande: - skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. - läroplansteori och didaktik, - vetenskapsteori och forskningsmetodik, Behörighet som lärare inom förskola, fritidshem, grundskola eller gymnasium får man efter studier och examen vid utbildningsvetenskapliga institutioner.
Atlas copco örebro jobb

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund

Educational Sciences 4, History of Education,   Akademisk avhandling i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, vilken roll litteraturstudiet får i läroböcker för yrkesinriktade pro- gram. undervisning förhållit sig till samhälleliga förändringsprocesser. rapport Magnus Dahlstedt, Linköping University, Department of Culture and Society ( IKOS), Department Member. Studies Critical Theory, Sociology of Education, and   1 jan 2002 Utbildningsvetenskaplig forskning bedrivs ofta, mer eller mindre uttalat, inom en teleologisk pedagogiska vetandet och samhälleliga förändringar.

Educare - Vetenskapliga skrifter, 2020, No. 4, 1-32. Artikel : refereegranskat. av K Lilja Waltå · 2016 · Citerat av 10 — Akademisk avhandling i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, vilken roll litteraturstudiet får i läroböcker för yrkesinriktade pro- gram. undervisning förhållit sig till samhälleliga förändringsprocesser. rapport från 2006, I enlighet med skolans värdegrund?, undersöks totalt utbildningshistorisk kontext. rella särdragen, och vilken roll skolan har för självbild och vuxenblivande. över huvud taget, annat än marginellt, ändra denna samhälleliga koloss, ställningstaganden, och »värdegrund« blev ett nytt, centralt begrepp.
Hans forsman umeå

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk), 60 högskolepoäng (hp) Skolans uppdrag och lärandets villkor I, 22,5 hp grund Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5 hp grund Skolans uppdrag och lärandets villkor III, 15 hp avancerad Verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 30 högskolepoäng (hp) Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk), 60 högskolepoäng (hp) Skolans uppdrag och lärandets villkor I, 22,5 hp grund Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5 hp grund Skolans uppdrag och lärandets villkor III, 15 hp avancerad Verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 30 högskolepoäng (hp) Innehållet i ämnesstudierna är anpassat efter verksamheten i skolans årskurs 4-6 och praktiska/estetiska lärprocesser är integrerade i innehållet. I termin 8 och 9 återkommer studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, då med ledarskapet i fokus. Bland annat studeras konflikthantering, mobbning, utvärdering och bedömning. Utbildningsvetenskaplig kärna: Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp GN Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp GN Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp GN Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp GN Specialpedagogik, 7,5 hp GN Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp GN Undervisning och utveckling har en ämnesdidaktisk profil med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och dels genom att övriga kurser anpassas efter den skolform som utbildningen avser. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar följande: Sidan 1/4 Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande: – skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna, – läroplansteori och didaktik, För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska knyta an till kommande yrkesutövning och omfatta följande: Innehållet är anpassat efter verksamheten i förskoleklassen och skolans första år och praktiska/estetiska lärprocesser är integrerade i innehållet. I termin 6 och 7 återkommer studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan, då med ledarskapet i fokus.

Litteraturlista för kursen 9FVG05 I listan markeras om boken används under vårterminen eller höstterminen. Obligatorisk litteratur: Colnerud, G. (2017). – visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, - Idrott och hälsa II för fritidshem och F-6, 15 hp Utbildningsvetenskaplig kärna - Utbildningens historia och plats i samhället, - Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp - Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7,5 hp För examen krävs att utbildningen omfattar följande områden: utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning om 30 högskolepoäng, förlagd inom relevant verksamhet och ämne. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska knyta an till kommande yrkesutövning och omfatta följande: 2017-02-15 2017-02-15 2017-12-19 Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp 1 (7) Lärandemål samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de I momentet behandlas skolans och förskolans utveckling ur ett historiskt Utbildningsvetenskaplig kärna Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella lärarkompetenser som ges tillämpningar med anknytning till det kommande yrket. I utbildningen varvas dessa delar med VFU och integreras för att tillsammans utgöra grunden för en kommande yrkesidentitet. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng, utgörs av 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 165 högskolepoäng ämnes- och ämnesdidaktiska studier i svenska, matematik, engelska och ett valbart fördjupningsområde. (utbildningsvetenskaplig kärna).
Postoperativ komplikation


Utbildningsplan Ämneslärarutbildning med inriktning - KTH

Verbet kunskapa forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frågeställningar, 4. SAMMANFATTNING. Projektet ”Forskningsbasering av lärarutbildningen” har som utbildningsvetenskapliga kärnan ges olika forskningsbas Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp (974G04). Educational Sciences 4, History of Education,​  Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp (972G04). Educational Sciences 4, History of Education,​  Kursvärdering för 974G04: Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund (HT2011). Information om och länk till  Kursvärdering för 975G04: Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund (HT2015). Information om och länk till  kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund (7,5 hp) Barn, barndom och samhälle - svensk utbildningshistoria | 1st edition.