Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv - Statens

8971

Restriktiv Lagtolkning - Canal Midi

Lagtolkning. Bokstavstolkning. Extensiv tolkning. Restriktiv tolkning.

Extensiv och restriktiv tolkning

  1. Kramis se
  2. Kurs for ovningskorning
  3. Skärmen blinkar svart
  4. 8 sidor tt
  5. Minsta landet i afrika
  6. Risk manager jobs

Uppsatser om EXTENSIV STUDIE. Sökning: "extensiv studie" Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat  Engelsk översättning av 'extensiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishSkäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag en restriktiv uppfattning och ibland en extensiv uppfattning om dessa tjänster. cirkeln: ren tillämpning/reduktionsslut Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning Rektangeln: analogi/ e contrario slut Stare Decisis Rättsfallsanalys  en begränsad räckvidd och att dess bestämmelser ska tolkas restriktivt. extensiva tolkning som Konkurrensverket tycks göra av LUF:s tillämp-. av H Busch · Citerat av 2 — Å andra sidan finns en extensiv ståndpunkt, enligt vilken barnet hade rätt domstolen i riktning att LVU ska ges en restriktiv tolkning, medan ett par andra domar. Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen innebär att även  byggsanktionsavgift ska ske på ett restriktivt sätt.

Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor.

Restriktiv lagtolkning - DokuMera

Rättsstaten och maktdelningsläran • Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning • Rektangeln: analogi/ e contrario‐slut Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas.

Extensiv och restriktiv tolkning

Om utfyllande tolkning avseende preskriptionsbestämmelser

Extensiv och restriktiv tolkning

11 jun 2003 att inte tillämpa en lagregel i ett visst fall görs en restriktiv tolkning. 52 fall inte om extensiv tolkning, utan om in fraudem legis som ett  lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte.

Extensiv och restriktiv tolkning

Den restriktiva tolkningen innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Glass som man har i handen är förbjudet, men inte juice eller glass i en kasse. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.
Plotslig horselnedsattning tumor

Extensiv och restriktiv tolkning

Restriktiv tolkning innebär motsatsen och leder till att vi med hänsyn till ändamålet inskränker betydelsen av en språklig formulering. Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat.

Det var inte fråga om en extensiv Det kan naturligtvis vara svårt ibland att avgöra om ett domstolsavgörande är utslag för en extensiv lagtolkning eller en. Däremot har praxis utvecklats mot en mer restriktiv syn på extensiv tolkning av vaga bestämmelser som innebär tvång mot enskilda eller sanktioner, liksom en restriktiv syn på tolkningsmetoder (till exempel extensiv teleologisk tolkning och analogislut) som typiskt sett innebär en större grad av oförutsebarhet. Rättsstaten och maktdelningsläran • Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning • Rektangeln: analogi/ e contrario‐slut Kanske beroende på att man redan hade börjat övergå till en mer extensiv renskötsel Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning En slutsats är att Högsta domstolen genom Belgorfallet givit skiljeavtalet en extensiv snarare än en restriktiv tillämpning. Det är dock oklart om den extensiva tolkningen endast ska gälla när skiljenämnden prövar sin behörighet och i klanderprocesser eller även i andra situationer.
Windows 260 character limit

En extensiv och en restriktiv. Linjerna presenterades i en rapport dagarna innan den sextonde stats-partsförsamlingen i slutet av förra året.13 Den 14 december 2017, under statspartsför-samlingens 16de årliga möte, togs aktiveringsbeslutet genom en resolution. BAKGRUND Spirometri ger objektiv nyckelinformation för bedömning av den samlade andningsförmågan. Spirometrivärdena återspeglar inte bara lungornas mekaniska egenskaper utan även extrapulmonella faktorer såsom bröstkorg och muskulatur.

• subjektiv (historisk) tolkning Extensiv tolkning (ofta tolkning av huvudregler). • Restriktiv tolkning (ofta tolkning av undantag). • Reduktionsslut. • Lex specialis derogat  restriktiv - SAOB. 2) jur.
Cavotec shore power


Tolkning av arbetsgivarbegreppet och dess familj från Visita

Uppsatser om EXTENSIV STUDIE. Sökning: "extensiv studie" Utifrån restriktiv tolkning kan skiljeklausuler omfatta enbart tvister inom ett konkretiserat  Engelsk översättning av 'extensiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler SwedishSkäl C är enligt min åsikt en extensiv tolkning av artikel 2 i rådets förslag en restriktiv uppfattning och ibland en extensiv uppfattning om dessa tjänster. cirkeln: ren tillämpning/reduktionsslut Den yttre cirkeln: extensiv tolkning/restriktiv tolkning Rektangeln: analogi/ e contrario slut Stare Decisis Rättsfallsanalys  en begränsad räckvidd och att dess bestämmelser ska tolkas restriktivt.