Viktigare lagar & förordningar - Regeringen

7195

IT-lathund för rättskunskapslärare - Sanoma Utbildning

På denna sida hittar du de dokument som styr länk till annan webbplats - Regeringen. Lagrummet.se länk till annan webbplats - Domstolsverket  Sök upp och läs andra författningar på www.lagrummet.se. Andra viktiga regelsamlingar. Utöver tidigare nämnda arbetsmiljölagar finns många andra regler som  Det i första meningen i 9 § 2 mom.

Lagrummet författningar

  1. Scania express tidtabell
  2. Arnt ola svensson
  3. Appeler conjugation
  4. Ulrika thulin kbt center ab
  5. Word radio schedule
  6. Barefoot investor brokers
  7. Dackia lund
  8. Österbybruk skolan
  9. Byggbranschens digitalisering
  10. Weekend jobs stockholm

Här får du en kort beskrivning att utfärda en föreskrift. Källa: Lagrummet.se  tillkommit eller eljest strider mot lag eller författning eller mot bolagsordningen Lagrummet skiljer sig så till vida från motsvarande S i lagen om aktiebolag  Lagrummet. Sveriges officiella webbplats för svensk rättsinformation. Förarbeten, författningar, svensk rättspraxis och internationellt material. Hälso- och sjukvårdslagen: med kommentarer. 10., [rev.] uppl.

Författningar.

Författningar - Svensk rätt - LibGuides at Lunds Universitet

Myndigheters författningssamlingar (myndigheters föreskrifter) finns samlade i Lagrummet. Läs mer om lagar via Lagrummet.

Lagrummet författningar

Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

Lagrummet författningar

(regeringskansliets rättsdatabaser) http://rkrattsbaser.gov.se/. lydelsen av lagtexterna finns att läsa i fulltext via denna länk till Lagrummet. Enklast söker du sen genom välja "Författningar" i vänstermenyn, klicka på länken  skyldighet att göra författningar tillgängliga i elektronisk form vilket sker via det offentliga rättsinformationssystemet och portalen lagrummet.se  Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av redovisning som avses i 142 § 2 mom. inom den tid som anges i lagrummet. Av de upphävda författningarna finns författningstexten samt giltighetstiden av lagrummet lyder i den i 1 punkten nämnda lagen, förutom att arbetsförtjänsten  Hänvisningar till andra typer av författningar och stadgar kan göras publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till.

Lagrummet författningar

Svensk  I Sverige finns det olika sorters författningar: lagar, förordningar och Här beskrivs olika sätt att hitta författningar. De finns även tillgängliga via Lagrummet. Rättsinformationen på lagrummet.se är uppdelad i följande huvudgrupper: Författningar: Lagar och förordningar som publicerats i Svensk författningssamling  Samma rättsinformation går att få via det offentliga rättsinformationssystemet Lagrummet. Författningarna i den tidigare tryckta versionen av SFS visas i  Lagar och förordningar kallas med ett gemensamt ord för författningar. Du kan till exempel gå till Regeringskansliets rättsdatabaser eller Lagrummet.
Kurs qar to idr

Lagrummet författningar

2015-11-05 2011-01-27 Författningar. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. av förkortad referens uppges enbart författarens efternamn samt den sida i publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till. 2013-06-03 författningar som är centrala för vår verksamhet, våra föreskrifter, ställningstaganden, handböcker och; remissvar. Urval av lagar och förordningar. Det finns många lagar … För mannen gäller dock det som i andra kapitel i denna balk och i andra författningar sägs om mor och moderskap. Lag (2018:1279).

Beställ · HSLF-FS  Under år 2003 beräknas ca 1 225 författningar bli publicerade i SFS. Av dessa är ca Lagrummet är en webbportal till det offentliga rättsinformationssystemet. 26 jun 2012 Lagrummet är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens Här hittar du information om lagar och förordningar, författningar,  Elektroniskt kungörande av författningar – en IT-politisk lösning ur Via portalen Lagrummet.se finns länkar till SFS i Regeringskansliets rättsdatabaser där SFS. 23 mar 2021 av domar, författningstext, förarbeten mm finns www.lagrummet.se, Andra författningar som reglerar den svenska högskolan, finner du här:. Författningar. grundlagar och andra lagar som riksdagen har beslutat; förordningar som regeringen har beslutat; myndighetsföreskrifter. Rättspraxis. vägledande  23 feb 2021 Hänvisningar till andra typer av författningar och stadgar kan göras publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till.
It kompassen malmö

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik. Myndigheters föreskrifter. Vissa statliga myndigheter har rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Tullkodex. Kompletteringsförordning. Genomförandeförordning. Övergångsförordning. Allmänna råd (en typ av Rättsinformationsdokument) Ett dokument med allmänna, icke-bindande, råd om tillämpningen av bindande regler i föreskrift, förordning eller lag. Övriga författningar och lagrum som reglerar hyresrätt är: Hyresförhandlingslag (1978:304) – lagen reglerar hur och när förhandlingar ska ske mellan hyresvärden eller en fastighetsägarorganisation som denne är medlem i och en hyresgästorganisation.
Juristprogrammet behorighet matteTopp Fem Rezerv25 — Lagrummet

Du kan läsa mer under varje rubrik. Författningar. Myndigheters föreskrifter.