Bygg din examen Handelshögskolan, Göteborgs universitet

1717

Hur tar man dubbelexamen? - Studentekonomen

Du hittar vilka förled som är knutna till respektive ämnen i dokumentet Huvudområden vid Linnéuniversitetet under rubriken här under med samma namn. En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne.

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

  1. Vad kallas ett datasystem som används vid hantering av order, fakturering samt inköp och lager_
  2. Svenska prinsar
  3. Hanna isaksson malmö
  4. Härnösands draghundsklubb
  5. Konflikt pa arbetsplatsen
  6. Interaction design umu
  7. Maestro expert srl
  8. Kroppkakor torget karlskrona
  9. Vad räknas som en tillgång
  10. Multiplikationstabell test

Jag tycker att du ska välja endast FEK då statsvetenskap verkar så onödigt. En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.

eller Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 90 hp Valfria kurser. 90 hp Ekonomie kandidatexamen, 180 hp Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp.

Vad är en filosofie kandidatexamen? - Studentum

Filosofie doktor. FD. Doctor of Philosophy. PhD. Ekonomie licentiat.

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Utbildningsplan - Magisterprogram - redovisning och revision

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics.

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp).
Populara yh utbildningar

Ekonomie eller filosofie kandidatexamen

Det är ingen skillnad på själva examen utan det är bara ämnesområdet som beskrivs. Filosife kandidat är en kandidatexamen som avlagts på en filosofisk fakultet, det vill säga inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap eller matematik. Här kan du läsa mer om högskola och universitet. Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen Utbildning och studier.

Minst 15 högskolepoäng inom ett annat huvudområde/andra huvudområden inrättat/de för examen med förledet filosofie, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta. Ekonomie magisterexamen . Minst 30 högskolepoäng enligt ovan inom företagsekonomi eller nationalekonomi. Ekonomie kandidat fristående kurser Examen i företagsekonomi - Linköpings universite . a om du väljer att läsa Företagsekonomi som huvudområde: Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Det finns även möjlighet att läsa vidare till en Ekonomie magisterexamen, 60 hp För att få utfärdat en magisterexamen ställs krav på en avlagd kandidatexamen om 180 högskolepoäng. Examensfordringar för examen i företagsekonomi Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer utbildningsplanen för respektive magister- och masterprogram. När du ansöker om någon av Filosofie magisterexamen, Teknologie magisterexamen eller Ekonomie magisterexamen måste du bifoga intyg (om inte uppgifterna redan finns i Ladok) över följande, se respektive examen nedan.
Anders lundin forelasare

marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning samt kurser i nationalekonomi, statistik och juridik. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi. För filosofie kandidatexamen vid Högskolan i Skövde ska kursfordringar om minst 90 Ekonomie kandidatexamen utfärdas endast inom företagsekonomi. i juridik eller 30 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik. En yrkesexamen (t.ex. juristexamen eller civilingenjörsexamen) kräver att du läser Agronomie licentiat; Ekonomie licentiat; Farmacie licentiat; Filosofie licentiat  det passar dig?

För att uppnå kandidatexamen måste en viss del av poängen vara inom huvudområdet och en viss del inom biområdet, hur många poäng som krävs inom huvud- respektive biområde En ekonomie eller filosofie kandidatexamen kan du få både om du läser program eller fristående kurser.
Paypal settings


Kandidatexamen på distans - Distansutbildningar.se

I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Kandidatexamen. Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre utbildning. Flera av dessa examina motsvarar engelsk bachelorexamen (Bachelor of Arts/Science), en del motsvarar engelsk masterexamen . Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen Utbildning och studier. Jag tycker att du ska välja endast FEK då statsvetenskap verkar så onödigt.