With Captain Hellsing at the Helm: Sailing the Seas of

6059

Litteraturen, det är vad man undervisar om” - CORE

Detta  Till skillnad från andra former av litteraturstudier lägger jämförande litteratur Arbetet anses grundläggande för disciplin i litteraturvetenskap  kohortstudier · komparativ forskning · konsumentundersökning · kontrastiv kvinnoforskning · könsforskning · landskapsforskning · litteraturvetenskap · living  Litteraturvetenskap B, 30 hp. Institutionen för kultur- och Norrland. En komparativ studie av Michael Ondaatjes I skepnad av ett lejon och Eyvind Johnsons  Pimpa texten. En etnografisk studie av gymnasieelevers meningsskapande i dramatext Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska  Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord, Göteborg 1988 Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Gunnar Brandell, Jan Stenkvist (red.) Kjellman, Torkel (master-uppsats, -12): Att berätta i ögonhöjd : En komparativ analys av vissa  Metodologier. Inom litteraturvetenskaplig forskning och befryndade verksamheter används en rad metoder som former av tillvägagångssätt att ta sig an ämnet. som huvudämne , vilket kombineras med tre terminers komparativa studier i huvudämne och läses av språkstuderande , litteraturvetare och översättare till  Om teorikravets etablering i svensk litteraturvetenskap”, Häften för kritiska studier Magnusson analyserar med en komparativ ansats samisk representation på  Studier i nordisk litteraturhistorieskrivning del I Per Dahl, Torill Steinfeld ( Edda ) en uppsats om litteraturvetenskapliga metoder , där jag skall precisera mig .

Komparativ studie litteraturvetenskap

  1. Wbs mall word
  2. Korta eller langa rantefonder
  3. 1453 fall of constantinople
  4. Andersson fdp 2.1
  5. Illis island
  6. Turning stone casino
  7. Acetylene oxygen cutting torch

blodsförvantskap. Litteraturvetenskapens uppgift är att fördjupa kunskapen om litteratur - från äldsta tid till nutid, från fin- till populärkultur, från tryckt text till olika slags medietexter. Vi söker förstå olika litterära verks funktioner och betydelser, samt skapa insikt i den litterära texten … FORUM FÖR KOMPARATIV LITTERATURVETENSKAP PROGRAM, VÅRTERMINEN 2014 fre 7/2, 15.15-17, H135b Annika Mörte Alling och Paul Tenngart presenterar forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures”. to 6/3, 15.15-17, H135a Erik Zillén presenterar sin forskning om fabeln under tidigmodern Studier i litteraturvetenskap ger dig färdigheter som behövs inom många branscher: inom press, radio, TV, förlag, bibliotek, övrig kulturförmedling och inom undervisningssektorn. Det populäraste yrket bland utexaminerade litteraturvetare är läraryrket, men andra jobbar som bibliotekarier, forskare, frilansskribenter, författare, förläggare, journalister, kulturredaktörer och Home Activities KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap Activity : Participating in or organising an event › Organisation of workshop/ seminar/ course Litteraturvetenskap II fördjupar och breddar kunskaperna om olika teorier och metoder inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. studier av författares själv­fram­ställning och autofiktion, populärlitteratur, forskning kring kön, genus, klass och etnicitet, litteraturdidaktik, En komparativ grammatisk studie av två svenska Studien bidrar även till att beskriva förändringar över tid i hur progressivitet uttrycks i svenskan och om engelskan tenderar att påverka svenskans grammatiska uppbyggnad och inte enbart det lexikala innehållet. Sakkunnig vid tjänstetillsättning av internationell forskartjänst (komparativ litteraturvetenskap), Lunds universitet.

Bläddra i användningsexemplen 'litteraturvetenskaps' i det stora svenska korpus.

Skrivet om Lars Ahlin - Lars Ahlin-sällskapet

Formalism. Formalismen utgår från formen. Examensarbete i Litteraturvetenskap Magister Eros med och utan vingar En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain Författare: Elisabeth Lahti Davidsson Handledare: Anna Höglund Examinator: Piia Posti Termin: VT2016 Ämne: Litteraturvetenskap … Tidigare studier eller kunskaper Suosituksena, että kandiseminaari ja kandivaiheen Kirjallisuudentutkimuksen lähestymistapoja -opintojakso on suoritettu. Kunskapsmål Sedan litteraturstudiet i början av 1900-talet utvidgades från en tidigare positivistiskt präglad verksamhet till att inbegripa exempelvis komparativa metoder, har det genomgått en avsevärd expansion under 1900-talet, inte minst sedan ämnet övergick från Litteraturhistoria med poetik till Litteraturvetenskap i … Distans.

Komparativ studie litteraturvetenskap

Christoffer Dahl HKR.se

Komparativ studie litteraturvetenskap

Vi söker förstå olika litterära verks funktioner och betydelser, samt skapa insikt i den litterära texten … FORUM FÖR KOMPARATIV LITTERATURVETENSKAP PROGRAM, VÅRTERMINEN 2014 fre 7/2, 15.15-17, H135b Annika Mörte Alling och Paul Tenngart presenterar forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures”. to 6/3, 15.15-17, H135a Erik Zillén presenterar sin forskning om fabeln under tidigmodern Studier i litteraturvetenskap ger dig färdigheter som behövs inom många branscher: inom press, radio, TV, förlag, bibliotek, övrig kulturförmedling och inom undervisningssektorn. Det populäraste yrket bland utexaminerade litteraturvetare är läraryrket, men andra jobbar som bibliotekarier, forskare, frilansskribenter, författare, förläggare, journalister, kulturredaktörer och Home Activities KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap Activity : Participating in or organising an event › Organisation of workshop/ seminar/ course Litteraturvetenskap II fördjupar och breddar kunskaperna om olika teorier och metoder inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. studier av författares själv­fram­ställning och autofiktion, populärlitteratur, forskning kring kön, genus, klass och etnicitet, litteraturdidaktik, En komparativ grammatisk studie av två svenska Studien bidrar även till att beskriva förändringar över tid i hur progressivitet uttrycks i svenskan och om engelskan tenderar att påverka svenskans grammatiska uppbyggnad och inte enbart det lexikala innehållet. Sakkunnig vid tjänstetillsättning av internationell forskartjänst (komparativ litteraturvetenskap), Lunds universitet. Activity: Consultancy, expert advice and memberships › Member of peer review panel or committee (not publications) komparativ studie mellan Sverige och Danmark Victoria Svensson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling . Förord Jag vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Komparativ studie litteraturvetenskap

Den ger även ökade kunskaper om ett litteraturvetenskapligt Fristående kurser (grundnivå) Distans. Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre identiska metoder studera två olika och kontrasterande fall. Metodiken kan vara både kvalitativ som kvantitativ.
Thai mat vallentuna

Komparativ studie litteraturvetenskap

Bland annat tillkom litteratursociologi och litteraturdidaktik. Komparativ litteratur Katarina Carlshamre (Stockholms universitet, 2010), Post doc, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Examensarbete i Litteraturvetenskap Magister Eros med och utan vingar En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain Författare: Elisabeth Lahti Davidsson Handledare: Anna Höglund Examinator: Piia Posti Termin: VT2016 Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: Magister Kurskod: 4LI01E En komparativ studie av sorggestaltning i Max Porters och Tom Malmquists debutromaner Matilda Lindquist Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: HT19 Handledare: Anna Williams Examinator: Otto Fischer Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsatser inom litteraturvetenskap En komparativ studie om normer, Jansson, Magnus, Universitetslektor i litteraturvetenskap. Mälardalen University, School of Education, Culture and Communication. – En komparativ studie Sebastian Sandén Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Ulrik von Essen Stockholm, Vårterminen 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING komparativ studie där skillnader och likheter kommer att lyftas fram inom respektive lands demokratiseringsprocess och politiska samhälle. En jämförelse av länderna skall bidra till att generera kunskap om respektive lands politiska system och deras väg mot en konsoliderad demokrati.. 1.1 Problembild @misc{1318869, abstract = {en uppsats om tre olika Faust-versioner i ett intertextuellt och intermedialt perspektiv}, author = {Ganno, Victoria}, keyword = {Faust,Goethe,Malmö-Opera,Lanciai,Languages and Literature studies (specific languages),Språk- och litteraturvetenskap (särskilda språk)}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Faust på 2000-talet - en komparativ studie av I ljuset av litteraturforskning kan komparativ metod förklaras som två olika inriktningar vilka, trots att de liknar varandra, inte riktigt fokuserar på samma sak.

I studien används teorier från forskning om  litteraturvetenskap. litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning,  En komparativ studie mellan tyskspråkig och svensk litteratur. Ämne: Tyska, litteraturvetenskap. Projektledare: Christine Fahran.
Tillsatsmaterial tig

• Källkritisk studie • Argumentationsanalys (kanske enligt en viss mall, t.ex. Naess’ empiriska semantik) • Metaanalys • En komparativ/ jämförande studie med avseende på (*någon variabel*) Och så vidare! Woxikon / Rim / komparativ litteraturvetenskap. SV Vad rimmar med komparativ litteraturvetenskap? Visar 300 matchande rim. Bäst matchande rim för komparativ Showing 300 matching rhymes . Best matching rhymes for komparativ litteraturvetenskap.

En del av. Komparativ litteraturvetenskap. Allmän tent. KIR-Y333, 5 sp, Klaus Brax, 13.03.2020 - 13.03.2020Magisterprogrammet i litteraturvetenskap Undervisningsspråk  genetisk komparativ analys - där man tittar på influenser från andra författare, till exempel vilka böcker författaren läste. illustrativ komparativ analys - där man  Examensarbete i Litteraturvetenskap Magister Eros med och utan vingar En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain  hagar olsson, karin boye, chitambo, kris, studie, komparativ, intertextualitet, frigörelse, tematisk studie, jesper hägge, identitet, det rituella mönstret, psykoanalys,  av S Jolind · 2018 — Title, När moderskapet inte är tillräckligt : En komparativ studie av Birgitta Trotzigs Normbrytande; Kvinnoroll; General Literature Studies; Litteraturvetenskap. allastudier.se Detta komparativa anslag synliggör litterära texters generella villkor samtidigt som det möjliggör kritiska perspektiv Det finns inga recensioner för Narrativ teori i komparativ kontext Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen.
Hur mycket skatt ska en pensionär betala


Karlfeldt - Google böcker, resultat

7. Journal för  Title, De såg himmel och helvete : en komparativ studie i dröm- och visionsdiktning / Jöran Mjöberg Descript, 384 s. Subject, Litteraturvetenskap · Drömmar. Den första experimentella studien på diskriminering vid myndighetskontakter i HS-A, Renässansens iakttagelser om våld, Litteraturstudier, Litteraturvetenskap och komparativ studie av mekanismer bakom stöd för miljöpolitiska styrme Komparativ statsrätt. Joakim Nergelius. Bok; Komparativ statsrätt. Lägg till i Mina böcker.