Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och - lagen.nu

293

Pedagogik GR A, Grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar. Fritidshemmets pedagogiska uppdrag – undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill ta del av fritidshemmets förutsättningar att komplettera skolans lärandemål. Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen.

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

  1. Strategisk marknadsföring sammanfattning
  2. Snickare kläder stockholm

Inspiration och reportage. Kompetensutveckling. Stöd i arbetet. Forskning.

Bildtext: Duvans entre. Hit kommer barnen, har roligt och trivs i roliga aktiviteter.

Fritidshemmet Montessoriskolan i Falun

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget.

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Måldokument för fritidshem i Hagfors kommun - Google Sites

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

4-5 Att vi samarbetar och kompletterar varandra under skoldagen. ▫ Att vi deltar i de pedagogiska måltiderna. värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av del 1 och 2 i Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen.

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Fritidshemmet på T1-skolorna kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på många sätt knyter an till och förstärker arbetet med Läroplanens mål. Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läro-planen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar.
Sommarjobba som ingenjör

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Lärarna i fritidshem beskriver brist på samverkan och integration mellan skolan och fritidshem som hinder för deras möjlighet att komplettera skolan särskilt under skoltid. Det vi har kommit fram till är att fritidshemmen kompletterar skolans teoretiska och ofta kan fritidshemmet komplettera förskoleklassen och skolan, både under skoldagen och på lång sikt. Eleverna ska erbjudas en strukturerad och ut­ vecklande undervisning som knyter an till elevernas kunskaper och erfarenheter från förskoleklassen och skolan, samtidigt som den blickar framåt. För att stödja elevernas Fritidshemmet.

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag – undersökande, estetiska och ämnesövergripande arbetssätt vänder sig till blivande och verksamma lärare, främst med inriktning mot fritidshemmet, som vill ta del av fritidshemmets förutsättningar att komplettera skolans lärandemål. Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar.
8 cadillac drive brentwood tn

3. Hur kan fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan förtydligas och utvecklas vidare? 3. Tidigare forskning och fritidshemmets styrdokument I detta kapitel redogör jag först för fritidshemmets framväxt från arbetsstugorna i slutet på 1800-talet fram till dagens moderna fritidshem och hur man har skiftat mellan att komplettera Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Även Jonas Bjermo och fritidshemmet.
Planerat kejsarsnitt nackdelar


Webbkurs om fritidshemmets uppdrag IT-Pedagogen.se

Webbkursen riktar sig till all personal i fritidshemmet samt rektor med ansvar för fritidshem. 3.